Najčastejšie otázky v súvislosti s letnou dovolenkou a Koronavírusom

   Pripravili sme pre Vás odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s koronavírusom a letnou dovolenkou.

Ak sa nebude dať cestovať, musím stornovať dovolenku?

   Nie nemusíte. Pokiaľ bude nepriaznivá situácia pretrvávať, nebudú funkčné letiská, prípadne bude uzavretá cieľová destinácia, cestovná kancelária Vám ponúkne bezplatnú zmenu termínu, prípadne zrušenie zájazdu a finančnú náhradu v hodnote zájazdu. Zatiaľ to platí len na aktuálne termíny, nie na letné dovolenky.

Je lepšie dovolenku stornovať hneď?

   Určite nie. Vzhľadom na to, že mimoriadna situácia je vyhlásená len na najbližšie obdobie, cestovné kancelárie sú podľa obchodných podmienok oprávnené účtovať si storno poplatok. Výška storno poplatku závisí od skutočných nákladov, takže sa môže pohybovať od 10% a v ojedinelých prípadoch až do 80% skutočnej ceny dovolenky. Ak by bola situácia naďalej nevhodná na cestovanie, CK zruší zájazd sama, bez storno poplatku.

Pokryje storno poplatok uhradená záloha?

   Storno poplatok sa vždy počíta ako príslušné percento z celkovej ceny zájazdu. Môže sa stať, že ak má zákazník uhradenú zálohu 20% a storno poplatok je 30%, bude musieť pri storne ešte 10% doplatiť. Výška zálohy nemá vplyv na výšku storno poplatku.

Musím uhradiť doplatok, ak v tejto situácii nie je jasné, či sa zájazd uskutoční?

   Áno, je nutné postupovať podľa zmluvy, aby nedošlo k jej porušeniu, čo by mohlo viesť k stornu zo strany touroperátora a vyúčtovaniu storno poplatkov. Momentálne musíme striktne postupovať podľa zmluvy príslušného touroperátora a zabezpečiť tak plynulý chod finančných transakcií, aby nedošlo ku kolapsu celého systému.

Čo s úhradou ak skrachuje cestovná kancelária?

   Všetky cestovné kancelárie sú poistené voči insolventnosti. Ak by teda CK vyhlásila insolventnosť, odškodní Vás príslušná poisťovňa. Certifikát potvrdzujúci poistenie insolventnosti Vám radi zašleme na vyžiadanie.

Čo s úhradou zájazdu, ak skrachuje cestovná agentúra?

   Zákazník má vždy zmluvu priamo s organizátorom zájazdu, teda s cestovnou kanceláriou. Cestovná agentúra je iba sprostredkovateľ. Krach cestovnej agentúry nemá vplyv na organizáciu zájazdu. Naše objednávky sú všetky záväzne objednané u organizátora zájazdu.

Kontaktujte nás

 
Call centrum: +421 905 811 360
E-mail: info@ackotravel.sk